"Jednak razem" -Drawsko i Złocieniec -czy to możliwe ?

Czy w praktyce istnieje konflikt między Złocieńcem, a Drawskiem? Czy mieszkańcy tych miast są skonfliktowani, czy rywalizują ze sobą? Na jakich płaszczyznach dochodzi do największych nieporozumień? Które miasto jest określane hasłem ,,Mochowo”, jak doprowadzić do polepszenia współpracy obu miast na różnych płaszczyznach – nad takimi problemami zastanawiają się uczestnicy kampanii na rzecz przywrócenia przyjacielskich stosunków pomiędzy mieszkańcami Złocieńca i Drawska Pomorskiego ,,Wystrzałowa przyjaźń drawsko –złocieniecka”. Projekt realizowany jest przez Lokalna Grupę Działania „Partnerstwo Drawy”. Według przeprowadzonych badań i obserwacji lokalnej społeczności organizatorzy projektu doszli do wniosku, że specyficznym stereotypem myślowym jest przekonanie, że mieszkaniec Złocieńca w oczach „Drawszczanina” jest kimś gorszym i odwrotnie.

Wywiady dowodzą, że takie przekonanie od wielu pokoleń rodzi się wśród młodzieży i przenosi się z pokolenia na pokolenie. Konflikt między miastami objawia się w wielostronnej rywalizacji między władzami obu miejscowości, mieszkańcami, instytucjami, klubami sportowymi, kibicami, dotyczy wielu ważnych dziedzin życia. Realizowany projekt ma za zadanie zmianę sposobu myślenia o sąsiednim mieście wśród mieszkańców Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Grupa osób zaangażowanych w realizację projektu chce podjąć wysiłek na rzecz integracji społeczności obu miast poprzez prowadzenie wielomiesięcznej kampanii społecznej niwelującej stereotyp antagonistycznych postaw. Do udziału w projekcie będą zapraszane instytucje, lokalni twórcy, artyści, młodzież, przedsiębiorcy. Projekt ma za zadanie wyszukać również te dziedziny, które nas mogą połączyć w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

Kampania społeczna zbudowana zostanie na kanwie historii Bitwy o armatę-znanego z przekazów historycznych dużego konfliktu pomiędzy mieszkańcami Drawska Pomorskiego a Złocieńca. Co ciekawe projekt przewiduje, że oba miasta wspólnymi siłami zbiorą środki finansowe na zakup armaty. Chociaż na ostatnim spotkaniu zespołu pojawił się ciekawy pomysł aby odnaleźć armatę, która została wywieziona ze Złocieńca w latach powojennych. Może nasi czytelnicy wiedzą coś więcej na ten temat? (szerzej o armacie w poniżej publikacji J.Leszczełowskiego)

Grupa reprezentantów obu miast rozpoczęła już cykliczne spotkania podczas których przygotowana zostanie koncepcja realizacji kampanii społecznej, na spotkania zapraszani są goście, którzy przedstawiają swój pogląd na temat drawsko –złocienieckiego konfliktu.

Gościem ostatniego spotkania, które odbyło się w miniony piątek w Suliszewie, był Pan Zbigniew Czepe, który przyjechał na teren Pojezierza Drawskiego tuż powojnie. Według relacji Pana Z. Czepe w latach powojennych konflikt między mieszkańcami Drawska i Złocieńca był, ale należało go traktować w formie zabawy, tzw,,dogryzania”. Konflikt dotyczył głównie sfery sportowej.

Projekt nawiązania przyjacielskich więzi między dwoma sąsiednimi miastami wspierają Burmistrzowie obu miast-Zbigniew Ptak i Waldemar Włodarczyk. Jarosław Leszczełowski, który jest również członkiem zespołu projektowego przygotował kilka ciekawych zatargów jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich setek lat.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 luty 2013 21:20

Początek strony